Ing. Hana Nováková

SPECIALIZOVANÁ ÚČETNÍ FIRMA V OBLASTI BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKů

 

Více než 15 let v oboru

Vážíme si svých klientů. Máme rádi dlouhodobé vztahy, založené na důvěře. Respektujeme klientova přání, pokud nejsou v rozporu se závaznými normami. Poradíme, vysvětlíme, zodpovíme a vyřešíme vaše požadavky. Nabízené služby poskytujeme zejména na základě smlouvy.

 

Pro bytová družstva a společenství vlastníků nabízíme:

  • vedení účetnictví spojeného s provozem domu dle zákona o účetnictví v platném znění,
  • zpracování komplexní roční účetní závěrky,
  • zpracování daňového přiznání,
  • vedení úplné mzdové a personální agendy,
  • zpracování přehledů tvorby a čerpání prostředků na opravy,
  • zpracování předpisů nájmů a předpisů záloh na služby a dalších plateb, evidenci plateb včetně SIPO,
  • vyúčtování zálohových služeb a ostatních,
  • vedení evidencí pohledávek a závazků, přehledy dlužníků vč. úroků z prodlení a zpracování podkladů a právní pomoc při vymáhání pohledávek,
  • vedení evidence členů a související dokumentace,
  • zajišťování konzultačních a poradenských dnů pro členy družstva a vlastníky,
  • řízení reklamací k dodavatelům služeb a prací,
  • jednání s orgány státní správy, sociálního zabezpečení a jiných na základě plné moci,
  • zajištění nepřetržité havarijní služby,
  • zajištění kontrol a revizí dle platných předpisů.

Pro společnosti s ručením omezeným nabízíme:

  • vedení účetnictví dle zákona o účetnictví v platném znění,
  • zpracování měsíční a roční účetní závěrky, vypracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob,
  • vypracování daňových přiznání k DPH, k dani silniční a jiných přehledů pro FÚ,
  • vedení úplné mzdové a personální agendy,
  • podávání přihlášek a odhlášek zaměstnanců ke zdravotním pojišťovnám, OSSZ atd.,
  • vypracování pracovních smluv a dalších písemností souvisejících se zaměstnanci,
  • daňové, účetní a právní poradenství v záležitostech souvisejících s podnikáním,
  • zpracování podkladů pro statistická šetření,
  • zastupování a jednání s orgány státní správy, sociálního zabezpečení a podobně na základě plné moci.